top of page
Papka_vusechka_1-01-0

Світовий економічний розвиток неможливий без науково-інноваційної системи університетської підготовки кадрів для виробництва і бізнесу. Сьогодні університети мають стати інтеграторами в світовій спільноті, каталізаторами міжнародної комунікації і кооперації навчальних, наукових установ, виробництва і бізнесу, ініціаторами адаптації законодавства та науково-інноваційної політики окремих держав до загальносвітових тенденцій економічного розвитку. Трансформація університетів у загальновизнане джерело нових знань, сучасних наукових досліджень, людських професійних ресурсів зумовило початок нового історичного етапу розвитку університетів у формуванні власних бізнес-проектів, бізнес-інкубаторів, навчальних підприємств, навчальних дослідних господарств, навчальних виробничих підрозділів, побудованих на капіталізації інновацій і трансфері технологій.  

 

Спеціалістів, які вже сьогодні здатні впроваджувати новітні світові технології, використовувати надсучасну техніку, приймати оптимальні управлінські рішення, які мінімізують ризики  міжнародної співпраці у виробництві та бізнесу, інтелектуально та юридично освічених, патріотів своїх держав і мультинаціональної спільноти в цілому, оберігаючих власні традиції і поважаючих загальнолюдські цінності, готує багатотисячний колектив науковців і викладачів Всеукраїнського науково-навчального консорціуму.

Головною метою діяльності Консорціуму є: єдина координація діяльності його засновників з підвищення ефективності проведення фундаментальних наукових досліджень, організація, проведення і координація прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу України;  формування сучасної ефективної  системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою для аграрної галузі на основі інтеграції та спільної діяльності наукового, навчального, інноваційного та технологічного потенціалу колективів засновників Консорціуму шляхом узагальнення і розповсюдження передових наукових розробок; створення та впровадження нових технологій навчання з урахуванням національного та світового досвіду; організація післядипломної підготовки фахівців та підготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  та педагогічних кадрів.

До складу структури Консорціуму входять Вінницький національний аграрний університет в складі власне університету, 7 коледжів, науково-дослідного господарства і центру комплексного проектування, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України в складі інституту, 5 дослідно-селекційних станцій та 2 дослідних господарств та Інститут продовольчих ресурсів НААНУ з структурними підрозділами.

У 2018 році Консорціум це серйозний науково-освітянський потенціал:  81 доктор наук, 396 кандидатів наук, близько 15 тисяч студентів з 48 спеціальностей, 74 освітніх програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів. 25 спеціальностей підготовки докторів філософії, 13 спеціальностей захисту кандидатських та докторських дисертацій, 11 фахових періодичних наукових  видань, 52 філії кафедр університету у дослідних господарствах та селекційних станціях, 12 спільних наукові проектів, Міжнародний молодіжний аграрний форум, більше 18 традиційних щорічних міжнародних конференцій з питань продовольчої, екологічної, енергетичної та економічної безпеки світу.

Напрями діяльності BOOKLET 1 pageооо.jpg
діаграма Навчальний потенціал.png
діаграма Науковий потенціал.png
діаграма Зеиельний потенціал.png
bottom of page